Το Κοκκινο Χρωμα στο Web Design

Η Ψυχολογία των χρωμάτων είναι βασική στο Web Design. Τα υποσυνείδητα συναισθήματα που δημιουργούν τα χρώματα στους καταναλωτές μπορεί να καταστρέψουν την εικόνα που θέλει να περάσει ο πελάτης. Το κόκκινο χρώμα είναι από τα πλέον διφορούμενα αφού εκτός από την προσοχή δράση συμβολίζει και τον κίνδυνο.

RED

Δημοσίευση από templatemonster.com